14 marca podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury” zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Polsce i Polską Akademię Nauk zostanie zaprezentowane Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie.

Referat wygłosi dr Robert Derewenda - dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego (którego archiwum jest instytucjonalną częścią). Bogaty zasób naszego archiwum będzie zaprezentowany obok najważniejszych archiwów w Polsce takich jak Archiwum Akt Nowych, Archiwum Główne Akt Dawnych czy Instytut Pamięci Narodowej.

Więcej na temat konferencji: tutaj