Sprawozdanie z działalności Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego za rok 2012

Drukuj

I Władze Instytutu

Dyrektor

Dr Robert Derewenda

Rada

  1. Ks. dr Jarosław Błażejak (diec. drohiczyńska)
  2. Mgr Irena Chłopkowska (INMK - Siedlce)
  3. Dr hab. Witold Kowalczyk – przewodniczący
  4. Mgr Agnieszka Oleszczuk (Lublin)
  5. Mgr lic. Zuzanna Podlewska (INMK – Lublin)

Rada spotkała się w 2012 roku pięciokrotnie.

Zarząd

W skład zarządu w roku 2011 wchodzili:

1)      Urszula Pohl – dyrektor Wydawnictwa Światło-Życie,

2)      Monika Wiatrowska – dyrektor Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie,

3)      Lech i Bożena Nucińscy – skarbnicy IFB.

Zarząd odbył w roku 2013 sześć spotkań.

II Działalność Instytutu:

Działalność archiwalna

Działalność archiwalna IFB jest realizowana przez Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie.

Dyrektor

Mgr Monika Wiatrowska (INMK).

Siedziba

ul. Ks. W. Danielskiego 13, Lublin.

 

Zajęcia studentów Instytutu Historii KUL:

Nazwa zajęć

Rok studiów

prowadzący

Ilość godzin

Wykonane zadania

Metodyka opracowania dokumentacji pozaaktowej – grupa I

stacjonarne 2 stopnia – 1 rok

Dr Robert Derewenda

30

Opracowywanie Kolekcji fotografii Barbara Młodzianowska (identyfikacja z rocznikami, pierwsze skany). Przegrywanie kaset magnetofonych na CD (sygn. K-60 do K-68)

Metodyka opracowania dokumentacji pozaaktowej – grupa II

stacjonarne 2 stopnia – 1 rok

Dr Robert Derewenda

30

Ćwiczenia z opracowania zasobu archiwalnego – grupa 1

semestr letni, stacjonarne 1 stopnia – 2 rok

dr Tomasz Nowicki

30

Opracowywanie jednostek aktowych

Ćwiczenia z opracowania zasobu archiwalnego – grupa 2

semestr letni, stacjonarne 1 stopnia – 2 rok

dr Tomasz Nowicki

30

Opracowywanie jednostek aktowych

Metodyka opracowania współczesnych akt spraw – grupa 1

semestr zimowy, stacjonarne 2 stopnia – 1 rok

dr hab. Tomasz Nowicki

30

Opracowywanie jednostek aktowych

Metodyka opracowania współczesnych akt spraw – grupa 2

semestr zimowy, stacjonarne 2 stopnia – 1 rok

dr hab. Tomasz Nowicki

30

Opracowywanie jednostek aktowych

Podstawy opracowania zasobu archiwalnego

semestr zimowy, stacjonarne 1 stopnia – 1 rok

dr hab. Tomasz Nowicki

30

Opracowywanie jednostek aktowych

Średnia liczba studentów w grupie: 16 osób.

  1. 1. Prace archiwalne

a)      korekta błędów w kartach zawartości Zespołu Ruch Światło-Życie

b)      Dalsze opracowywanie jednostek z zespołu Ruch Światło-Życie (dokumentacja sekretariatu Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Henryka Bolczyka 1985-2000). Łącznie opracowano: 198 j.a.

c)       Opracowanie pojedynczych jednostek z pozostałych zespołów archiwalnych

d)      bieżące opracowywanie dopływających wydawnictw zwartych i ciągłych

e)      praktykant – przegrywanie kaset „Rekolekcje dla INMK prowadzone przez ks. W. Danielskiego”

f)       praktykanci (5 osób – lipiec 2012) – digitalizacja fotografii INMK, digitalizacja pamiętnika ks. W. Danielskiego, opracowanie dokumentacji aktowej oraz wydawnictw zwartych

 

  1. 2. Kwerendy

Łącznie wykonano piętnaście kwerend archiwalnych.

 

  1. 3. Popularyzacja:

8 listopada 2012 r., Lublin. Konferencja „Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce” (Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej). Referat: dr Robert „Archiwum Główne Ruchu Światło–Życie – charakterystyka zasobu oraz metody opracowywania dokumentacji”

Opracowanie materiałów o archiwum na stronę internetową: www.ifb.oaza.pl

Działalność wydawnicza

Działalność wydawniczą IFB realizuje przez Wydawnictwo Światło-Życie

Dyrektor

Mgr Urszula Pohl

Siedziba

ul. Królowej Jadwigi 148.

Wydane pozycje w roku 2012:

1)      Malowanki – 4 prawa –  styczeń

2)      Domowy Kościół – Listy do wspólnot rodzinnych (redagowane przez ks. F. Blachnickiego, t 1-3) - luty

3)      Wiara i świadectwo - luty

4)      Świadectwo niepokornego -  luty

5)      Triduum paschalne – podręcznik i homilie – marzec

6)      Malowanki – tajemnice różańca – kwiecień

7)      Tchnienie Ducha spoczęło na tej skałce – kwiecień

8)      Obrzędy błogosławieństw Służby Liturgicznej – maj

9)      H. Bolczyk, Wolny człowiek, wolny naród – maj

10)   Jak celebrować liturgię – maj

11)   PS – Droga posłuszeństwa, Posłuszeństwo wiary, Serce życia Kościoła - maj

12)   Centrum oazy – czerwiec

13)   Kalendarz 2013 – czerwiec

14)   Pod otwartym niebem – lipiec

15)   F. Blachnicki, Namiot spotkania –[w j. rosyjskim] – lipiec

16)   F. Blachnicki, Charyzmat i wierność - sierpień

17)   Wierny przyjaciel lekarstwem życia – sierpień

18)   Miejsce dla Boga (ss. Dominikanki) – październik (to na zamówienie i cały nakład zabrany)

19)   Drogi poznania Kościoła – ks. Paweł Oskwarek – listopad

20)   Przyjaciel Boga i ludzi – listopad

 

Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego

Dr Robert Derewenda

 

Lublin, dn. 19 maja 2013 roku