Drukuj

Sprawozdanie z działalności Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego za rok 2011

I Władze Instytutu

Dyrektor

W roku 2011 funkcję dyrektora pełniła mgr Zuzanna Podlewska (INMK).

Zarząd

W skład zarządu w roku 2011 wchodzili:

1)    Urszula Pohl – dyrektor Wydawnictwa Światło-Życie,
2)    Robert Derewenda – dyrektor Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie,
3)    Monika Wiatrowska wz. Grażyny Wilczyńskiej – sekretarza Zarządu.

II Działalność Instytutu:

Działalność archiwalna

Działalność archiwalna IFB jest realizowana przez Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie.

Pracownicy

Dyrektor

Funkcje dyrektora pełnił Robert Derewenda.

Zajęcia studentów KUL w archiwum

Wiele prac związanych z opracowaniem dokumentacji w archiwum prowadzili studenci Instytutu Historii KULJPII oraz Instytutu Historii Kościoła KULJPII.

W roku akademickim 2010/2011 w archiwum odbyły się następujące zajęcia:

II semestr roku akademickiego 2010/2011:

  1. Opracowanie dokumentacji pozaaktowej – zajęcia dla studentów I roku magisterium IH (II stopień archiwistyki) – 3 grupy po 15 osób po 30 godzin. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Roberta Derewendy
  2. Opracowanie współczesnych akt spraw - zajęcia dla studentów I roku magisterium IH (II stopień archiwistyki) – 1 grupa - 15 osób (30 godzin). Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Roberta Derewendy
  3. opracowania dokumentacji aktowej – zajęcia dla studentów IHK – 1 grupa – 5 osób (15 godzin). Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Roberta Derewendy.

I semestr roku akademickiego 2011/2012:

  1. Opracowanie dokumentacji pozaaktowej - zajęcia dla studentów IHK – 1 grupa – 5 osób (15 godzin). Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Tomasza Nowickiego

Praktyki archiwalne

Ponadto studenci archiwistyki KUL wykonywali w archiwum praktykę archiwalną. Kierownikiem ich praktyki była P. Monika Wiatrowska.

Działania

1)    Gromadzenie Zasobu

W roku 2011 do archiwum dotarły następujące nabytki archiwalne:

Na początku roku 2011 Archiwum otrzymało zbiór fotografii wykonanych przez Barbarę Młodzianowską. Fotografie obejmują okres od początku lat dziewięćdziesiątych do początku ubiegłego dziesięciolecia (lata ok. 1991 – 2002). Z fotografii utworzono osobną kolekcję pod nazwą „Fotografie Barbary Młodzianowskiej”. Fotografie zasadniczo nie posiadają opisów. Wielkość kolekcji to 3530.

2)    Opracowywanie zasobu

W zakresie opracowania dokumentacji aktowej w roku 2011 podjęto następujące działania:

a)    korekta błędów w kartach zawartości Zespołu Ruch Światło-Życie
b)    przygotowanie inwentarza kartkowego dla Zespołu Ruch Światło-Życie
c)    digitalizacja fotografii zwykłych do roku 2000, fotografii z Carlsbergu oraz fotografii ks. Wojciecha Danielskiego
d)    digitalizacja kilku pierwszych sygnatur dokumentacji aktowej Zespołu Ruch Światło-Życie
e)    opracowanie wykazu akt dla archiwum INMK, opracowanie ok. 30 jednostek z zespołu WNMK-INMK
f)    digitalizacja dokumentów procesowych znajdujących się w Krościenku – zeskanowano dokumenty osobiste (218 plików) oraz pisma niedrukowane (73 pliki)
g)    bieżące opracowywanie dopływających wydawnictw zwartych i ciągłych

3)    Kwerendy archiwalne

Wykonano 19 kwerend dla osób prywatnych i wydawnictw.

Działalność wydawnicza

Działalność wydawniczą IFB realizuje przez Wydawnictwo Światło-Życie

Rok 2011 rozpoczął się dla Wydawnictwa od organizowania na nowo prac. Zgodnie z podjętymi działaniami ze strony Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie o przejęcie działań wydawniczych Ruchu (po wniosku Moderatora Generalnego o to przekazanie z grudnia 2009, zgody na ten fakt Rady Głównej  INMK z sierpnia 2010 wycofano się z przejęcia Wydawnictwa końcem grudnia 2010) Wydawnictwo Światło-Życie znalazło się w 2010 roku w bardzo niejasnej sytuacji.

Dyrektor

Dyrektorem Wydawnictwa Światło-Życie jest Urszula Pohl (INMK).

Działalność

Wydawnictwo

Pozycje wydane przez Wydawnictwo w 2011 roku:

Służąc wyzwoleniu ks. Wojciech Danielski 2011
W głębi Krzysztof Porosło 2011
Triduum paschalne - liturgia godzin Gizela Skop 2011
On przywrócił mi wzrok ks. F. Blachnicki 2011
Godziny Taboru - książka ks. F. Blachnicki 2011
Święci świeccy świętego Papieża Regina Przyłucka 2011
Święty seks! Gregory Popcak 2011
Szkoła modlitwy wg. H Cafarella s. Jadwiga Skudro 2011
Trzy fronty do zdobycia Katarzyna Owczarek 2011
PS Żywy Kościół
PS Słowa Jana Pawła II do Ruchu

 

Ponadto Wydawnictwo rozpoczęło w roku 2011 wydawanie tzw. Fotoalbumu. We współpracy z drukarnią Elpil Wydawnictwo umożliwia ściągnięcie ze strony Wydawnictwa programu do zrobienia własnego fotoalbumu i wydrukowanie go w dobrej jakości. Jako sprzedawcy Wydawnictwo uzyskuje 30% ceny.

Drukarnia

W lipcu 2011 podjęto decyzję o podjęciu działań w kierunku likwidacji drukarni, która jest oddziałem Wydawnictwa – uznano, że lepsze będzie dla pracy Wydawnictwa drukowanie w drukarniach zewnętrznych.

 

Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka
Blachnickiego
Dr Robert Derewenda

 

Lublin, dnia 15 kwietnia 2012 roku