„Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność” - relacja z sympozjum

Drukuj

14 października 2013 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II odbyło się sympozjum naukowe „Ruch Światło – Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność”. Głównymi organizatorami sympozjum były Instytut Historii KUL i Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Okazją do zorganizowania sympozjum stały się przeżywane w tym roku rocznice 55 – lecia Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, 50 – lecia pierwszej Oazy Niepokalanej, 40 – lecia Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło – Życie, 40 – lecia Domowego Kościoła i 40 – lecia Instytutu Formacji Pastoralno – Liturgicznej.

Temat sympozjum został podjęty w trzech sesjach tematycznych poświęconych: Ruchowi Światło – Życie, środowiskom szczególnie związanym z charyzmatem światło – życie oraz podmiotom służebnym wobec tego charyzmatu.

Wśród zaproszonych prelegentów pojawiły się osoby w różny sposób związane z rzeczywistością Ruchu Światło – Życie. W kolejności prezentowanych wystąpień byli to dr Robert Derewenda – Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Prof. Maciej Ostrowski z Uniwersytetu Papieskiego JPII, dr hab. Tomasz Nowicki Instytut Historii KUL, Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie, dr hab. Mieczysław Ryba KUL, ks. mgr lic. Jarosław Gąsiorek Moderator Centrum Ewangelizacji Światło – Życie w Gwardijsku na Ukrainie, mgr Tomasz Strużanowski i mgr Barbara Strużanowska Para Krajowa Domowego Kościoła,  mgr Jolanta Szpilarewicz odpowiedzialna Głowna INMK, ks. dr Henryk Bolczyk Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło – Życie „Marianum”, ks. dr Piotr Kulbacki KUL, mgr lic. Wojciech Kosmowski Diakonia Liturgiczna RŚŻ, mgr Krzysztof Jankowiak Diakonia Życia RŚŻ, mgr Andrzej Raj Prezes Fundacji Światło – Życie i dr hab. Witold Kowalczyk UMCS Przewodniczący Rady Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Zaproszeni goście w swoich przedłożeniach zaprezentowali wielkie bogactwo jakie jest owocem dzieła zapoczątkowanego przez Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Wśród referatów pojawiły się analizy historyczne, ujęcia socjologiczne, rys biograficzny poświęcony Słudze Bożemu Ks. Blachnickiemu oraz refleksja nad współczesną kondycją Ruchu Światło – Życie i związanych z nim dzieł.

Zainteresowanie sympozjum przerosło oczekiwania organizatorów i aula KUL z trudem mogła pomieścić około 250 osób z całej Polski i spoza jej granic pragnących pochylić się nad szeroko ujętą problematyką. Punktem kulminacyjnym obrad była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Adama Szala Delegata Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło – Życie. Ks. Biskup wezwał uczestników sympozjum do dziękczynienia za dobro otrzymane w charyzmacie światło – życie, ale także do refleksji i odczytywania bieżących znaków czasu.

Ostatnim punktem programu sympozjum była dyskusja, która była wyrazem zainteresowania słuchaczy omawianą tematyką. Słowo podsumowania skierował do uczestników dr Robert Derewenda główny inicjator i organizator wydarzenia. Podkreślił niezwykłą atmosferę jaką stworzyli uczestnicy sympozjum, którym prezentowana tematyka jest szczególnie droga. Dr Derewenda podkreślił, że koncepcja sympozjum została zaczerpnięta z rękopisów Sługi Bożego Ks. Blachnickiego i tym bardziej cieszy fakt, że poszczególni referenci uzupełniali się w swych wystąpieniach ukazując bogactwo i eklezjalną pełnię posoborowego dzieła Ruchu Światło – Życie.

Adam Tataradziński

 

Zobacz relację telewizyjną z sympozjum. Kliknij tutaj.