Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest centralną komórką Ruchu Światło-Życie zajmującą się zabezpieczaniem, gromadzeniem, opracowywaniem, trwałym przechowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych wytworzonych przez ks. Franciszka Blachnickiego oraz centralne instytucje Ruchu lub przejętych w formie sukcesji po wytwórcach ściśle związanych z Założycielem i Ruchem Światło-Życie.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest jednym z działów Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Statut tegoż Instytutu w § 3 punkt 1 stwierdza, że jednym z celów Instytutu jest: „Prowadzenie działalności archiwalnej, redakcyjnej, wydawniczej i innej dla rozpowszechniania idei zainspirowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego.”

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.