Krótka historia Instytutu

Powstanie Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego

Bezpośrednim powodem powołania Instytutu było poszukiwanie rozwiązania dla naglącej konieczności uporządkowania spraw wydawniczych Ruchu Światło-Życie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych podmiotem prawnym, który mógł podjąć się prowadzenia wydawnictwa, był Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (dalej: INMK), prawnie zatwierdzony w 1996 r.

Kolegium główne INMK postanowiło zatem powołać Instytut im. ks. F. Blachnickiego (dalej: IFB) w celu zachowania, rozwijania i upowszechniania spuścizny Założyciela. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zapisał bowiem w testamencie swoje prawa autorskie Instytutowi Niepokalanej Matki Kościoła, czyli tzw. diakonii stałej Ruchu Światło-Życie, która od początku służyła dziełu oazy.

Po konsultacjach z odpowiedzialnymi Ruchu Światło-Życie i jego Moderatorem generalnym ks. Henrykiem Bolczykiem oraz po otrzymaniu zgody zredagowano Statut IFB.

21 listopada 1998 r. Zuzanna Podlewska, Odpowiedzialna główna INMK, zatwierdziła Statut Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego.

22 listopada 1998 r. bp Wiktor Skworc nadał IFB status kościelnej prywatnej osoby prawnej.

23 grudnia 1998 r. MSWiA nadało Instytutowi osobowość prawną cywilną.

3 lutego 1999 r. bp Wiktor Skworc mianował Ewę Kusz (INMK) dyrektorem IFB.

 

Działania Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego w latach 1999-2011

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

Luty 2001 - raport o zasobie i stanie zachowania dokumentacji archiwalnej Ruchu Światło-Życie przygotowany przez dr Tomasza Nowickiego (KUL), główne zalecenia: opracowanie dokumentacji, pilna potrzeba digitalizacji nagrań zarejestrowanych na taśmach magnetycznych, propozycja zatrudnienia archiwisty.

marzec-lipiec 2001 – Grażyna Wilczyńska (INMK) podejmuje działania w Ruchu w celu poszukiwania rozwiązań mających spełnić postulaty raportu dr. Tomasza Nowickiego.

2001-2004 – funkcję dyrektora Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie pełni mgr Grażyna Wilczyńska (INMK).

Czerwiec 2001 – rozpoczęcie digitalizacji nagrań zarejestrowanych na taśmach szpulowych.

Wrzesień 2001 – początek porządkowania dokumentacji aktowej.

Grudzień 2001 – ułożenie wszystkich nagrań zarejestrowanych na taśmach szpulowych do roku 1986, zgromadzonych w oddziale archiwum w Krościenku, i przewiezienie do archiwum w Lublinie.

Maj – czerwiec 2001 – wstępne ułożenie dokumentacji aktowej, zgromadzonej w oddziale archiwum w Krościenku.

2002 – przygotowanie trzech płyt CD: „Teksty podstawowe na Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2001/2002”; ks. Franciszek Blachnicki, „Ruch Światło-Życie jako ruch katechumenalny”; ks. Franciszek Blachnicki, „Deuterokatechumenalny system formacyjny wypracowany i stosowany w Ruchu Światło-Życie”.

2002 – rozpoczęcie digitalizacji fotografii i slajdów zgromadzonych w archiwum.

2003 – pierwsze praktyki studenckie w archiwum.

Sierpień 2003 – ukończenie opracowania pierwszego zespołu aktowego „Ks. Franciszek Blachnicki”.

Luty 2004 – archiwum wizytuje moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman Litwińczuk oraz prezes Fundacji „Światło-Życie”, pełniący jednocześnie funkcje ekonoma Ruchu, p. Andrzej Raj.

Październik 2004 – pierwsze zajęcia w archiwum dla studentów Instytutu Historii KUL

2003 – rozpoczęcie prowadzenia inwentarza komputerowego dla wydawnictw zwartych i ciągłych, zgromadzonych w archiwum (obecnie brak możliwości dokończenia  powodu  braku odpowiednich regałów na ułożenie książek i czasopism).

2004 – przygotowanie pracowni z 12 stanowiskami pracy dla studentów odbywających praktykę i zajęcia w archiwum.

Lipiec 2004 – dyrektorem archiwum zostaje mgr Robert Derewenda.

Październik 2004 – pierwsze zajęcia dla studentów historii specjalizacji archiwistyka KUL.

2005 – remont pomieszczeń archiwum w domu przy ul. ks. W. Danielskiego 13 i zakup nowego wyposażenia.

Sierpień 2008 – utworzenie i wyposażenie nowego magazynu archiwum.

2009 – likwidacja oddziału archiwum w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem i przewiezienie zgromadzonej tam dokumentacji do archiwum w Lublinie.

2011 – początek digitalizacji dokumentacji aktowej.

Kwiecień 2012 – dyrektorem archiwum zostaje mgr Monika Wiatrowska.

Prace związane z opracowywaniem dokumentacji, wykonane w latach 2001-2012

Z zakresu dokumentacji aktowej:

 1. Zespół: Krucjata Wstrzemięźliwości – opracowanie wraz z komputerową bazą danych (stan opracowania: 100%).
 2. Zespół: Ks. Franciszek Blachnicki – opracowanie wraz z komputerową bazą danych (stan opracowania: 100%).
 3. Zespół: Krajowe Duszpasterstwo Służby liturgicznej – opracowanie wraz z komputerową bazą danych (stan opracowania: 100%).
 4. Zespół: Ruch Światło-Życie – opracowanie wraz z komputerową bazą danych (zespół otwarty, stan opracowania dokumentacji z lat 1950-1985: 80%).
 5. Zespół: Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów – opracowanie wraz z komputerową bazą danych (stan opracowania: ok. 40%).
 6. Zespół: Plan Wielkiej Ewangelizacji – opracowanie wraz z komputerową bazą danych (stan opracowania: 100%).
 7. Opracowanie prac naukowych poświęconych tematyce oazowej zgromadzonych w archiwum.
 8. Opracowanie wydawnictw ciągłych i zwartych (wraz z bazą danych).
 9. Opracowanie druków ulotnych.

Z zakresu dokumentacji mechanicznej:

Nagrania:

 1. Zdigitalizowanie i opracowanie ok. 1200 godzin nagrań z taśm magnetycznych (szpulowych i kasetowych), i utworzenie dla nich pełnej komputerowej bazy danych.
 2. Opracowanie spisu kaset magnetofonowych z czasów ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego (5200 kaset).

Fotografie i slajdy:

 1. Opisanie i zdigitalizowanie fotografii w zespole „Fotografie zwykłe 1950-2000 (ok. 4500 fotografii różnego formatu).
 2. Wywołanie, opisanie i zdigitalizowanie fotografii z zespołu „Fotografie duże 1974-1979”, wywołane z negatywów formatu 5x5 cm (189 sztuk fotografii wywołanych współcześnie w formacie 15x15 cm i 18x18 cm i zdigitalizowanych).
 3. Zeskanowanie, opisanie i zdigitalizowanie fotografii znajdujących się na negatywach formatu 5x5 cm z lat 1979-1987 (135 kadrów na kliszach).
  1. Wywołanie i zdigitalizowanie fotografii z zespołu „Fotografie 1971-1985” (989 kadrów wywołanych współcześnie w formacie 10x15 cm).
  2. Opisanie i zdigitalizowanie fotografii z czasów pobytu ks. Franciszka Blachnickiego na emigracji w Carlsbergu w latach 1982-1987 (ok. 140 fotografii różnego formatu).
  3. Opisanie i zdigitalizowanie fotografii ks. Wojciecha Danielskiego (196 fotografii różnego formatu).
  4. Opisanie i zdigitalizowanie fotografii z centrów Ruchu Światło-Życie (140 fotografii różnego formatu).
  5. Zeskanowanie i opisanie slajdów z historii Ruchu Światło-Życie 1971-1986 (431 kadrów).
  6. Zeskanowanie i opisanie slajdów od ks. Huberta Lupy z lat 1971-1978 (452 kadrów zeskanowanych i opracowanych).
  7. Zeskanowanie i opisanie slajdów z diecezji krakowskiej z lat siedemdziesiątych (126 kadry zeskanowane i opracowane).
  8. Zeskanowanie i opisanie slajdów od Jerzego Wolskiego 1979-1988 (127 kadrów zeskanowanych i opracowanych).

Ponadto archiwum wykonało wiele kwerend i obsłużyło wiele osób korzystających z jego zasobów.

Wydawnictwo Światło-Życie

Wrzesień 2000 – Wydzielenie ze struktury organizacyjnej IFB Wydawnictwa Światło-Życie, które ma tę samą osobowość prawną, co IFB, ale odrębną osobowość podatkową dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Książki opublikowane przez Wydawnictwo:

Rok

Autor

Tytuł

1999

ks. F. Blachnicki

Kim jest człowiek

1999

ks. F. Blachnicki

Panie, naucz nas modlić się I

1999

ks. F. Blachnicki

Panie, naucz nas modlić się II

1999

Maria Cocyk

Tyle spraw zaledwie rozpocząłem

2000

ks. F. Blachnicki

Aż dojedziemy do człowieka doskonałego

2000

G. Wilczyńska

Centrum Oazy w Krościenku

2000

ks. F. Blachnicki

Jeśli się nie odmienicie

2000

ks. F. Blachnicki

Namiot spotkania

2000

ks. F. Blachnicki

Oto Matka Twoja

2000

ks. F. Blachnicki

Oto Oblubieniec nadchodzi

2000

materiały z konferencji

Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych dla osób o orientacji homoseksualnej, cz. I

2000

ks. Blachnicki

Życie moje oddaję

2001

ks. W. Danielski

Pana mego spotykam .. w dniach odpoczynku

2001

ks. F. Blachnicki

Ewangelia wyzwolenia

2001

ks. F. Blachnicki

Jedność i diakonia

2001

ks. F. Blachnicki

O chrześcijaństwie konsekwentnym i polskiej teologii wyzwolenia

2001

ks. F. Blachnicki

Rekolekcje więzienne

2001

ks. F. Blachnicki

Spojrzenia w świetle łaski

2001

ks. F. Blachnicki

Trzy nawrócenia

2001

materiały z konferencji

Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych dla osób o orientacji homoseksualnej, cz. II

2002

ks. M. Sędek

Bibliografia

2002

ks. M. Sędek

Drogi dojrzałości

2002

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA

Homoseksualizm i nadzieja

2002

materiały z konferencji

KWC środowiskiem wychowawczym dla dzieci

2002

ks. F. Blachnicki

Sympatycy czy chrześcijanie

2002

materiały z warsztatów

Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych dla osób o orientacji homoseksualnej, cz. III

2003

Anna Wojtas

Apostoł żywego Kościoła

2003

ks. P. Kulbacki

Bądźcie Kościołem

2003

ks. Blachnicki

Charyzmat i wierność

2003

bp Z. Kiernikowski

Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników

2003

ks. F. Blachnicki

Modlitwa tętniąca życiem

2003

ks. F. Blachnicki

Pułapki na drodze do świętości

2004

ks. F. Blachnicki

Eucharystia pokarm na śmierć i życie

2004

Gizela Skop

Exsultate Deo, wyd. IX

2004

ks. F. Blachnicki

Noc w światło przemieniona

2004

ks. F. Blachnicki

Postsovieticum – nie wolno ci być niewolnikiem

2004

W. Grabski

W cieniu kolegiaty

2005

ks. W. Danielski

Pana mego spotykam .. w nowej kulturze

2005

ks. W. Danielski

Pana mego spotykam .. w nowym człowieku

2005

ks. W. Danielski

Pana mego spotykam .. w słowie i sakramencie

2005

Stefan Borzik

Integralność powołania znakiem czasu Kościoła

2005

o. L.J. Gonzalez

Terapia duchowa

2005

S. Marondel

Wszystko, czego nie wiecie

2005

ks. F. Blachnicki

Wyzwoleni w Chrystusie, wyd. 1

2005

ks. F. Blachnicki

Życie swoje oddałem za Kościół

2006

M. Delbrel

Alcydiusz

2006

ks. S. Szczepaniec

Co to jest liturgia? Zeszyt 1

2006

P. Oleksy

Modlitwa powszechna. Zeszyt 3

2006

o. L.J. Gonzalez

Pedagogika świętości

2006

materiały z konferencji

Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości

2006

red. C. Krakowiak, ks. P. Kulbacki

Słowo-Liturgia-Wspólnota

2006

R. Cohen

Wyjść na prostą

2006

Damian Gruchlik

Znak i posługa.. Zeszyt 2

2007

ks. F. Blachnicki

A z tej śmierci życie tryska

2007

ks. F. Blachnicki

Chrystus Sługa

2007

K. Porosło

Jestem z wami przez wszystkie dni. Kompedium liturgiczne w pytaniach i odpowiedziach

2007

ks. F. Blachnicki

Przekonująca moc miłości

2007

M. Delbrel

Radość wiary

2007

ks. F. Blachnicki

Została nam powierzona Ewangelia

2008

ks. F. Blachnicki

Idąc czyńcie uczniami

2008

I. Kępisty

Potłukę fiolkę olejku

2008

ks. F. Blachnicki

Przymierze oblubieńczej miłości

2008

ks. F. Blachnicki

Uwierzyliśmy miłości..

2009

ks. F. Blachnicki

Abstynenckie Credo KWC

2009

DK

Album: Domowy Kościół

2009

KEP

Dyrektorium Służby Liturgicznej

2009

R. Cohen

Gdy twoje dziecko jest gejem

2009

ks. F. Blachnicki

Gwałtownik królestwa Bożego

2009

ks. F. Blachnicki

Kto ma uszy do słuchania

2009

ks. F. Blachnicki

Oblicza Ducha

2009

ks. F. Blachnicki

Posłani w Duchu Chrystusa Sługi

2009

ks. F. Blachnicki

Wyzwoleni w Chrystusie, wyd. 2

2010

Robert Derewenda

Dzieło wiary

2010

Silouane-Serge Ponga

Sztuka zapamiętywania Słowa

2010

E. Maier

Wybór melodii do liturgii godzin

2010

ks. F. Blachnicki

Błogosławiony Jerzy

2010

red. E. Maier

Duch mocą swą wieje – śpiewnik

2010

J. Such-Białoskórska

Na obraz Boga – konspekty do spotkań

2010

ks. S. Ropiak

Pan mym Pasterzem

2010

J. Hallman

W sercu kobiecego homoseksualizmu

2010

ks. F. Blachnicki

Wolni i wyzwalający

2010

ks. F. Blachnicki

Charyzmat Światło-Życie

2010

Gizela Skop

Exsultate Deo, wyd X

2011

ks. Wojciech Danielski

Służąc wyzwoleniu

2011

Krzysztof Porosło

W głębi

2011

opr. Gizela Skop

Triduum paschalne - liturgia godzin

2011

ks. F. Blachnicki

On przywrócił mi wzrok

2011

ks. F. Blachnicki

Godziny Taboru

2011

Regina Przyłucka

Święci świeccy świętego Papieża

2011

G. Popcak

Święty seks!

2011

s. Jadwiga Skudro

Szkoła modlitwy wg. H Cafarella

2011

Katarzyna Owczarek

Trzy fronty do zdobycia

2012

red. I. Kucharska, W. Kosmowski, P. Kulbacki

Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej

2012

Ks. F. Blachnicki

Triduum Paschalne. Homilie

 

Materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie:

2007

4 Łk - konspekt

1999

4 Łk - not.

2003

8 J - konspekt

1999

8 J - not.

2008

Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy parafii

1999

Dialog małżeński

2006

DNŻ - konspekt

2002

DNŻ - not.

2004

Domowy Kościół - 1 rok pracy

2009

Domowy Kościół - 1 rok pracy (konspekty, materiały studyjne)

2007

Domowy Kościół - 2 rok pracy - cz. A

2003

Domowy Kościół  Listy do wspólnot rodzinnych, t. 1-3

2009

Domowy Kościół 2 rok pracy - cz. B

2009

Domowy Kościół. Ewangelizacja i pilotowanie.

2007

Droga do wspólnoty

2006

ERŻ - Zeszyt 1

2006

ERŻ - Zeszyt 2

2006

ERŻ - Zeszyt 3

2006

ERŻ po OND 1 - konspekt

2006

ERŻ po OND 2 - konspekt

2009

ERŻ po OND 3 - konspekt

2006

Eucharystia a małżeństwo

2008

Ewangelizacja w procesie budowania "nowej parafii"

2006

Krąg liturgiczny. Rok C

2008

Krąg liturgurgiczny. Rok B

2002

Krok 1 - not.

2002

Krok 2 - not.

2002

Krok 3 - not.

2002

Krok 4 - not.

2002

Krok 5 - not.

2002

Krok 6 -not.

2002

Krok 7 - not.

2002

Krok 8 - not.

2002

Krok 9 - not.

2002

Krok10 - not.

2006

Lekcjonarz oaz rekolekcyjnych

1999

Modlitwa małżonków

2007

Modlitwa poranna w ONŻ 1

2001

Not. Wielkopostny (Zawieram z wami przymierze)

2007

ODB 1 -  not.

2007

ODB 2 - not.

2007

ODB 3 - not.

2006

OE - lekcjonarz

2006

OE - not.

2006

OE przed ONŻ 1 - podr.

2005

Ks. Marek Sędek , Oaza Nowej Drogi I stopnia. Część C. Modlitewnik i notatnik uczestnika

2005

Ks. Marek Sędek , Oaza Nowej Drogi I stopnia. Podręcznik, Część A i B

2006

Ks. Marek Sędek , Oaza Nowej Drogi II stopnia. Podręcznik. Część C, Modlitewnik i notatnik uczestnika

2006

Ks. Marek Sędek , Oaza Nowej Drogi II stopnia. Podręcznik, Część A i B

2007

Ks. Marek Sędek , Oaza Nowej Drogi III stopnia. Część C. Modlitewnik i notatnik uczestnika

2007

Ks. Marek Sędek , Oaza Nowej Drogi III stopnia. Podręcznik. Część A i B

2007

ONŻ 1 - not.

2006

ONŻ 1 - podr.

2007

ONŻ 2 - not. (Tajemnica wyjścia)

2000

ONŻ 2 - podr.

2001

ONŻ 3 - not.

2008

ONŻ O - not. (Maryjo spraw..)

2006

ONŻ-OR 1 -podr.

2000

Podręcznik do 10 kroków

2007

Rekolekcje ewangelizacyjne - podr.

2006

Rola kapłana w DK

2009

Spotkania w kręgu

2007

Szkoła modlitwy - podr.

2005

Wprowadzenie w Biblię - konspekt

2000

Zobowiązania DK

2010

Krąg liturgiczny. Rok A

2010

Komunikacja w małżeństwie i rodzinie

2011

ORAR 1 st - podręcznik

2011

ORAR 2 st - podręcznik

2012

Domowy Kościół - 1 rok pracy

Inne wydane publikacje:

Kalendarz 2003

Kalendarz 2004

Kalendarz 2005

Kalendarz 2006

Kalendarz 2007

Kalendarz 2008

Kalendarz 2009

Kalendarz 2010

Kalendarz 2011

Godziny Taboru (płyta DVD)

Folder o Kopiej Górce

Drogowskazy Nowego Człowieka (folder)

Inna działalność Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego

W latach 1999 i 2000 Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego zorganizował dwie Konferencje Międzynarodowe „Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej”. Jak zaznaczono wyżej, materiały z tych konkrecji ukazały się nakładem Wydawnictwa Światło-Życie.

Oprac. dr Robert Derewenda

kwiecień 2012 r.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.