Współpraca z Instytutem Historii KUL

Od roku akademickiego 2005/2006 Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego współpracuje z Instytutem Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie w Lublinie przy ul. ks. W. Danielskiego 13 pracownicy Katedry Historii Ustroju i Administracji KUL prowadzą zajęcia praktyczne z archiwistyki dla studentów historii KUL (I i II stopnia).

W archiwum wielu studentów specjalizacji archiwalnej odbywa również swoje praktyki.

Interesująca propozycja dla maturzystów

Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
uruchomił w tym roku nowy kierunek:

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego, którego celem jest m.in. dokumentowanie, opracowanie i upowszechnianie spuścizny Założyciela Ruchu Światło-Życie, już od wielu lat współpracuje z Instytutem Historii KUL. Współpraca ta doprowadziła do utworzenia jednego z najnowocześniejszych archiwów społecznych w Polsce. Spora część zajęć praktycznych odbywa się w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie. Na zajęciach w naszym Archiwum zajmujemy się dokumentowaniem życia i działalności Ks. Franciszka Blachnickiego oraz ruchu oazowego, digitalizujemy nagrania dźwiękowe, zarejestrowane na taśmach szpulowych i kasetowych, przenosimy na nośniki cyfrowe negatywy, slajdy i fotografie. Pod okiem doświadczonej kadry studenci uporządkowali już wiele metrów bieżących dokumentacji aktowej, fotograficznej i fonograficznej zgromadzonej w Archiwum Głównym.

W ramach nowego kierunku chcemy wspólnie podjąć nowe wyzwania, które stają przed Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie. Chcemy zintensyfikować współpracę z Instytutem Historii KUL w ramach nowego kierunku, by jeszcze lepiej pełnić funkcję strażnika zbiorów Ruchu.

Zapraszamy do studiowania na jednym z najstarszych polskich uniwersytetów, uniwersytetu z wielkimi tradycjami, na którym przez niemal ćwierć wieku wykładał św. Jan Paweł II oraz studiowali i wykładali ks. dr hab. Franciszek Blachnicki i ks. dr Wojciech Danielski, jego następca w posłudze Moderatora Krajowego Ruchu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie

http://www.kul.pl/zarzadzanie-dokumentacja-i-archiwistyka,17052.html

Zob. też: https://www.facebook.com/KUL.ZDiA

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA

https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

http://www.oaza.pl/dokument.php?id=4377

 

{gallery}maturzysci{/gallery}