• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

Interesująca propozycja dla maturzystów

Drukuj

Interesująca propozycja dla maturzystów

Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
uruchomił w tym roku nowy kierunek:

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego, którego celem jest m.in. dokumentowanie, opracowanie i upowszechnianie spuścizny Założyciela Ruchu Światło-Życie, już od wielu lat współpracuje z Instytutem Historii KUL. Współpraca ta doprowadziła do utworzenia jednego z najnowocześniejszych archiwów społecznych w Polsce. Spora część zajęć praktycznych odbywa się w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie. Na zajęciach w naszym Archiwum zajmujemy się dokumentowaniem życia i działalności Ks. Franciszka Blachnickiego oraz ruchu oazowego, digitalizujemy nagrania dźwiękowe, zarejestrowane na taśmach szpulowych i kasetowych, przenosimy na nośniki cyfrowe negatywy, slajdy i fotografie. Pod okiem doświadczonej kadry studenci uporządkowali już wiele metrów bieżących dokumentacji aktowej, fotograficznej i fonograficznej zgromadzonej w Archiwum Głównym.

W ramach nowego kierunku chcemy wspólnie podjąć nowe wyzwania, które stają przed Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie. Chcemy zintensyfikować współpracę z Instytutem Historii KUL w ramach nowego kierunku, by jeszcze lepiej pełnić funkcję strażnika zbiorów Ruchu.

Zapraszamy do studiowania na jednym z najstarszych polskich uniwersytetów, uniwersytetu z wielkimi tradycjami, na którym przez niemal ćwierć wieku wykładał św. Jan Paweł II oraz studiowali i wykładali ks. dr hab. Franciszek Blachnicki i ks. dr Wojciech Danielski, jego następca w posłudze Moderatora Krajowego Ruchu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie

http://www.kul.pl/zarzadzanie-dokumentacja-i-archiwistyka,17052.html

Zob. też: https://www.facebook.com/KUL.ZDiA

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA

https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

http://www.oaza.pl/dokument.php?id=4377

 

KonkursLogoSwiadek

Drukuj

Konkurs - Logo Projektu Świadek

 

Instytut im. Księdza Franciszka Blachnickiego, pod patronatem Pani Doroty Seweryn, ogłasza konkurs na logo Projektu Świadek.

 

1. Projekt powinien być przystosowany do wszechstronnego wykorzystania w różnych formatach i rozmiarach (zarówno na materiałach promocyjnych i reklamowych, również elektronicznych, w grafice internetowej), jak i na przedmiotach użytkowych. Powinien posiadać cechy znaku nowoczesnego, czytelnego i zapadającego w pamięć oraz w sposób symboliczny odzwierciedlać cele i tematykę Projektu Świadek.

2. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na organizatora wszelkich praw majątkowych do opracowanego przez siebie logo.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

Wersja amatorska

Pracę konkursową przyjmujemy w formie papierowej i/lub elektronicznej. Każda praca musi zawierać opis logo (idea, przesłanie, symbolika).

Wersja profesjonalna

Mile widziane jest przedstawienie pracy konkursowej w wersji profesjonalnej:

a) logo w wersji kolorowej,

b) logo w wersji monochromatycznej,

c) warianty wykorzystania projektu logo, np. poziomo, pionowo, w wersji podstawowej, w wersji uproszczonej.

Profesjonalnie wykonana praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie wydruku (z opisem logo); materiały wymienione w punktach a), b), c) – w formacie A4 na utwardzonej planszy oraz w wersji elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi (pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF oraz pliki otwarte w formatach PSD lub AI lub CDR lub EPS, zapisane na nośniku CD/DVD lub na pendrivie).

4. Projekt logo należy przesłać na adres korespondencyjny Instytutu im. Księdza Franciszka Blachnickiego: ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13, 20-806 Lublin, i/lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   z wpisaną w temacie e-maila treścią: „Konkurs na logo”.

5. Termin nadsyłania prac: 30 Kwietnia 2016.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 20 maja 2016 roku na stronie www.ifb.oaza.pl.

7. Skład komisji konkursowej: Aleksandra Bonk (Kierownik projektu Świadek), Adam Kania (Grafik Komputerowy), Barbara Młodzianowska (Fundacja Światło-Życie).

8. Nagroda: Każdy Uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek. Zwycięzca zostanie obdarowany bonem w wysokości 150 PLN do zrealizowania w Wydawnictwie Światło- Życie.

Strona 1 z 5